9 Wypowiedzi Ekspertów Na To Jak Remontować Przewody Kominowe

niu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalenia komina. Dla bezpieczeństwa własnego oraz bliskich trzeba wzi

Dodane: 09-02-2021 06:17
9 Wypowiedzi Ekspertów Na To Jak Remontować Przewody Kominowe wkłady kominowe ceramiczne żory

Wkłady do kominów to rury które

W kominie może nawarstwiać się sadź, dzieje się tak gdy nie czyścimy regularnie przewodu kominowego, lub gdy palimy śmieci. Sadź w połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalenia komina. Dla bezpieczeństwa własnego oraz bliskich trzeba wzi