Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego?

w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych w obowiązującym układzie ws

Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego? geodezja świdnica

O pomiarach geodezyjnych - Wikipedia

Pomiar terenowy ? geodezyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy wykonywany w terenie
pomiar sytuacyjny ? identyfikacja i określenie położenia obiektów w sposób umożliwiający wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych w obowiązującym układzie ws